לבנית מהלכת במים

פרלמנט ציפורים 2

בראד פיט ציור דיוקן על קנבס

בראד פיט דיוקן על קנבס 2

הזאב האפור - ציור בצבעי מים

אנפה - ציור בצבעי מים

ציור בסגנון נורדי-תמונות לבית 1

ציור בסגנון נורדי-תמונות לבית 2

ציור בסגנון נורדי-תמונות לבית 3

ציור בסגנון נורדי-תמונות לבית 4

ציור בסגנון נורדי-תמונות לבית 5

ציור בסגנון נורדי-תמונות לבית 6

ציור בסגנון נורדי-תמונות לבית 7