ABC ומיקי

מיקי בים

מיקי ודגל ישראל

מיקי והדובי

מיקי מפריח בועות

מיקי תינוקי

הירקון בלב תל אביב

ורוד מעורבב תורכיז

אריה על רקע תכלת

מנדלת החלומות

ציור של פרחים באגרטל מעוטר

מעגל מים - כלב מתנער

ציור שמן שדה פרחים

מגדל אבני הרוח 2 - הדפסה על קנבס

פנים חצויות

הזוג המוזר 1