הדפסה על קנבס של :עדיין סגור

תמונה זאת ניתן לקבל עם שוליים שחורים , או שוליים לבנים לבחירתכם.

הדפסה על קנבס הכוללת ציפוי לכה שקוםה להגנה + ממתיחה על מסגרת עץ