הדפסה על קנבס :מגדלי עזריאלי

צילום על קנבס של מגדלי עזריאלי בלילה, תמונה של שצולמה ע"י אלעד שמן בטכניקה של חשיפה ארוכה.